РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О Саобраћајној инспекцији

Републичка саобраћајна инспекција врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: јавне путеве и друмски саобраћај, станице за технички преглед возила, жељезнице и жељезнички саобраћај, водни саобраћај, поштански саобраћај, телекомуникације, међународни и међуентитетски превоз лица и ствари у друмском превозу, електронски потпис и електронски документ и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

У складу са прописаним надлежностима, републичка саобраћајна инспекција контролише:

  • друмски превоз лица и ствари у Босни и Херцеговини,
  • међународни друмски превоз лица и ствари,
  • рад станица техничких прегледа,
  • изградњу, одржавање и заштиту јавних путева,
  • поштански саобраћај,
  • безбједност водне пловидбе и пловних објеката,
  • жељезнички превоз, одржавање пруга, пружних постојења, пружних објеката, жељезничких возила и
  • друге захтјеве прописане законом.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh