РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правна акта

Закон о инспекцијама Републике Српске

(Службени гласник Републике Српске", број: 18/20)

Правилник о изгледу и начину коришћења службених униформи инспектора Републичке управе за инспекцијске послове у спољнотрговинском надзору

(Службени гласник Републике Српске", број: 132/10)

Правилник о начину обиљежавања забрана изречених у поступку инспекцијског надзора

(Службени гласник Републике Српске", број: 45/22)

Правилник о поступку узимања узорака, њиховог чувања, начину достављања овлашћеним лабораторијама и трошковима поступка узорковања

(Службени гласник Републике Српске", број: 45/22)

Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у Републичкој управи за инспекцијске послове

Правилник о врстама стручне спреме за одређено инспекцијско звање, односно одређену област надзора

(Службени гласник Републике Српске", број: 68/20)

Правилник о измјенама и допунама Правилника о врстама стручне спреме за одређено инспекцијско звање, односно одређену област надзора

(Службени гласник Републике Српске", број: 45/22)

Правилник о поступку застите од узнемиравања на раду код послодавца

Правилник о посебној и унутрашњој контроли

(Службени гласник Републике Српске", број: 107/20)

Уредба о начину ускладиштења чувања и располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора

(Службени гласник Републике Српске", број: 124/20)

Уредба о садржају и облику службене легитимације и значке инспектора

(Службени гласник Републике Српске", број: 32/22)

Стратегија управљања ризицима Републичке управе за инспекцијске послове

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh