РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О Водној инспекцији

Републичка водна инспекција врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: воде, заштиту природе у сегменту вода, поштивање начина коришћења права на воду и водоправних аката у областима заштите вода, одржавања ријечних корита и водног земљишта, водних објеката и постројења и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

У складу са прописаним надлежностима, републичка водна инспекција контролише:

  • заштиту вода од загађивања,
  • заштиту од вода и функционалност заштитних водних објеката,
  • уређење водотока и одржавање ријечних корита и водног земљишта,
  • посједовање водних аката и извршење услова из водних аката,
  • коришћење вода и снабдијевање водом и
  • друге захтјеве прописане законом.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh