РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Свјетски дан безбједности и здравља на раду

У цијелом свијету 28. априла се обиљежава Свјетски дан безбједности и здравља на раду, а у циљу промоције безбједног, здравог и достојанственог рада са све раднике. Прослава овог дана је саставни дио Глобалне стратегије заштите на раду Међународне организације рада која промовише стварање глобалне превентивне културе безбједности и здравља у коју су укључене све заинтересоване стране.

Међународне организације рада (ИЛО) обиљежава Свјетски дан безбједности и здравља на раду од 2003. године, а 28. април је такође и дан на који се свјетски синдикални покрет присјећа жртви професионалних несрећа и болести.

Тема овогодишњег Свјетског дана безбједности и здравља на раду је:

Промоција безбједности и здравља у зеленој привреди

У свијету се све више иде ка зеленој привреди, привреди која има минималан негативан утицај на животну средину. Како зелена привреда напредује, од суштинске је важности да се безбједност и здравље на раду интегришу у политике зелених радних мјеста. Чак иако се нека радна мјеста сматрају зеленим, технологије које се користе можда уопште нису безбједне. Зелена радна мјеста такође треба да су безбједна и здрава за раднике, а не само да штите животну средину. Програм безбједности и здравља и животне средине Међународне организације рада - ИЛО СафеWорк припремио је извјештај који даје основне информације о овој теми. У њему је заштита на раду назначена као саставни дио промоције зелених радних мјеста и зеленије привреде као кључних покретача за постизање економског и социјалног развоја који је такође и еколошки одржив.

Више информација о прослави 28. априла, извјештај и остале материјале можете пронаћи да интернет страници Међународне организације рада посвећеној Свјетском дану безбједности и здравља.

www.ilo.org/safeday

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh