РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Историјат

Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске - Инспекторат Републике Српске формиран је Законом о инспекцијама у Републици Српској који је ступио на снагу 24. децембра 2005. године. Инспекторат је де јуре почео са радом 01. јануара 2006. године, а де фацто 01. марта 2006. године.

Законом о инспекцијама у Републици Српској у Инспекторат Републике Српске преузето је 10 републичких инспекција из седам ресорних министарстава Владе Републике Српске и једне управне организације, а измјенама и допунама закона у 2008. години у Инспекторат су преузете још двије инспекције из два ресорна министарства. Новим Законом о инспекцијама (Службени гласник Републике Српске, број: 74/10) формиран је још један нови сектор, те у саставу Инспектората Републике Српске сада дјелује укупно тринаест републичких инспекција које надзиру примјену око 160 закона и преко 700 подзаконских аката у 30 области инспекцијског надзора. За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском промету, тржишни, фитосанитарни, здравствени и инспектори за храну присутни су на 14 граничних прелаза, односно царинских испостава у Републици Српској.

Инспекторат Републике Српске је самостална републичка управа која обавља послове управе од општег значаја за Републику Српску, чија је улога да, вршећи инспекцијске, управне, стручне и друге послове, подстиче друштвену дисциплину у извршавању закона и других прописа. Надзор над радом Инспектората врши Влада Републике Српске, а Инспекторат једном годишње подноси извјештај Влади.

Инспекторат Републике Српске је организован према функционалном принципу са инспекцијским секторима као основним организационим јединицама, а ради ефикасног и непосредног обављања послова инспекцијског надзора на територији Републике Српске, поред управе која се налази у Бањалуци, формирано је шест подручних одјељења која су смјештена у Бањалуци, Приједору, Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву и Требињу.

Инспекторат Републике Српске континуирано ради на побољшању инспекцијског система у Републици Српској и унапређењу његовог квалитета. Од органа који није имао кадровску нити материјалну инфраструктуру када је основан, формирана је управа која данас има свој профил и физиономију. Инспектори Инспектората годишње у просјеку изврше око 26.000 контрола у унутрашњем инспекцијском надзору и преко 120.000 прегледа у спољнотрговинском инспекцијском надзору.

Инспекторат Републике Српске у свом раду промовише принцип превентивности, рационалнији инспекцијски надзор, равномјерније оптерећење субјеката контроле, сузбијање корупције, повећање јавности и транспарентности рада. Велики значај придаје се ефикасности контрола и тимском раду инспектора. Синергетски ефекат организације инспекцијског система Републике Српске резултовао је квалитетнијим, свеобухватнијим и ефикаснијим инспекцијским надзором.

Стратешки циљеви инспекцијског надзора усмјерени су на раст друштвене дисциплине у примјени прописа, раст свијести субјеката контроле о потреби поштовања прописа, правила и процедура, те развијање културе дијалога социјалних партнера.

Ефекти рада инспекцијских органа директно се огледају у повећању друштвене дисциплине у примјени прописа, а индиректно у економском и социјалном развоју Републике Српске, побољшању друштвене климе, унапређењу привредног система, правног и политичког система, као и у расту буџетских и фондовских прихода.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh