РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О Инспекцији заштите од пожара

Републичка инспекција заштите од пожара врши надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: заштиту од пожара, експлозивне материје, запаљиве течности и гасове, као и остале опасне материје и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

У складу са прописаним надлежностима, републичка инспекција за заштиту од пожара контролише:

  • провођења мјера заштите од пожара у јавним, привредним, комуналним и објектима колективног становања,
  • производњу, промет и употребу запаљивих течности и гасова и складиштење експлозивних материја,
  • испитивање електроенергетских, громобранских, вентилационих, топловодних, димоводних, и инсталација запаљивих течности и гасова,
  • набавку и одржавање опреме и средстава за гашење пожара,
  • похађање обуке и стручно оспособљавање радника и одговорних лица за спровођење мјера заштите од пожара,
  • испуњеност услова за организовање заштите од пожара, доношење нормативних аката и
  • друге захтјеве прописане законом.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh