РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О Тржишној инспекцији

Тржишна инспекција врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину, квалитет и безбједност непрехрамбених производа и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

У складу са прописаним надлежностима, републичка тржишна инспекција контролише:

 • легалност робе у промету
 • формирање, истицање и придржавање цијена,
 • вођење прописаних пословних књига и евиденције,
 • издавање рачуна,
 • декларисање производа,
 • употребу исправних и верификованих мјерних јединица и мјерила,
 • основне захтјеве квалитета и безбједности непрехрамбених производа,
 • пружање услуга смјештаја, исхране и пића,
 • пружање услуга у туризму,
 • заштиту права интелектуалне својине,
 • поштивање права потрошача и
 • друге захтјеве прописане законом.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh