РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

„Градимо безбједно – радимо без ризика“

Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор инспекције рада и заштите на раду, у наредних мјесец дана у Републици Српској проводиће инспекцијску кампању под називом "Градимо безбједно-радимо без ризика". Циљ кампање је подизање свијести о значају поштивања, унапређивања и примјењивања мјера заштите и здравља на раду при извођењу грађевинских радова, са посебним акцентом на радове на висини.

Анализа повреда на раду у претходним годинама указала је да се значајан број тешких повреда на раду или чак повреда са смртних исходом догађа у сектору грађевинарства. Велики дио ових повреда дешава се код малих пословних субјеката који су се специјализовали за извођење одређених фаза завршних радова у грађевинарству као што су кровопокривачки радови, лимарски, фасадерски, молерски, инсталациони радови и слично.

Кампања ће првенствено бити усмјерена према малим и средњим пословним субјектима у области грађевинарства који нису довољно упознати о присутним ризицима од повреда на раду и о значају примјене прописаних мјера заштите и здравља на раду.

Планирано је да у мјесецу априлу 2018. године, 20 инспекцијских тимова изврши око 400 превентивних контрола на активним градилиштима или према регистрованим и познатим сједиштима пословних субјеката.

Током посјете инспектори ће кроз разговоре, савјетовање и првенствено корективно дјеловање указивати субјектима на опасности које се појављују на радним мјестима карактеристичним за њихову дјелатност, присутним ризицима, значају провођења мјера заштите на раду, посебно при извођењу радова на висини.

Намјера Инспектората је да поред активности редовног надзора, проактивним дјеловањем путем инспекцијске кампање уведе субјекате који се баве грађевинским радовима у систем заштите на раду, побољша друштвену дисциплину у провођењу прописа из области безбиједности и здравља на раду, и у коначници смањи број повреда на раду у области грађевинарства.

Републичка инспекција рада је у 2017. години у области заштите на раду извршила 2.156 контрола. У 875 случајева утврђене су неправилности, те је на основу тога послодавцима изречено 780 управних мјера у циљу отклањања недостатака, док су због почињених прекршаја изречене казне у вриједности од 413.600 КМ. У прошлој години у области надзора инспекције рада догодило се осам смртних и 87 тежих повреда на раду. Као најризичније дјелатности издвајају се грађевинарство, те шумарство и дрвна индустрија.

Кампања се реализује уз подршку Међународне организације рада и Европске Уније.

Промотивне материјала можете погледати на сљедећим линковима:

Дужности и одговорности послодавца

Лична заштитна опрема

Рад на крововима

Рад на скелама

Постер

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh